Projektleding

Sedan två år tillbaka så har vi en projektledare via Maskinringen Sörmland åt KFAB, Lundbergs, Kullbergska Sjukhuset med flera som håller i både större och mindre projekt.

Kontakta oss

.

Pernilla
Wallstedt


070-788 10 59

Ulf
Andersson


070-789 30 87

Serviceanmälan

Klicka här

.