Lekplatsbesiktning

Joachim Eriksson har äntligen fått sitt diplom på besiktning. Denna besiktning är något som det ställs större och större krav på vad det gäller att fastighetsägaren ser till att det utförs.

Kontakta oss

.

Pernilla
Wallstedt


070-788 10 59

Ulf
Andersson


070-789 30 87

Serviceanmälan

Klicka här

.